Sanitat ambiental

Control població de cotorres

Bon dia,

Ens agradaria conèixer experiències d'altres municipis referent al control de la població de cotorra de pit gris, ja que en volem replantejar la gestió.

Ens aniria molt bé estar al corrent de si s'està actuant per al seu control, quin tipus de pràctiques s'estan aplicant a les altres localitats i si s'estan obtenint bons resultats. També ens agradaria saber si aquest tema s'està abordant des de serveis de Salut Pública o de Medi Ambient.

Darrera resposta: Lídia Morgui Valls 07/09/2023 - 13:29

Gàbies de colom a propietats privades

Bon dia,

Ens estem plantejant col·locar gàbies de captura de coloms a edificis de titularitat privada, fins ara només ho havíem fet a edificis públics. Quan les empreses de control actuen a edificis municipals se'ls subministra documentació de prevenció de riscos, però en el cas d'edificis privats això seria més difícil.

Darrera resposta: Lídia Morgui Valls 17/05/2023 - 10:29

Informe de condicions higiènic-sanitàries i condicionants físics-ambientals de solars

Bon dia a tothom!

Al Servei de Salut se'ns sol·licita sovint l'emisió informes de les de condicions higiènic-sanitàries i condicionants i possibles incidències físics-ambientals de terrenys sense edificar i us voldríem demanar si n'heu fet i, en cas afirmatiu, si ens podeu fer arribar el model d'informe utilitzat.

Moltes gràcies.

Darrera resposta: Teresa Serras i Beltri 31/03/2023 - 08:39

Legionella sequera

Bon dia,

Respecte a la neteja dels carrers ens han dit que es pot utillitzar aigua de pou en els vehicles de neteja viària.

Si aquesta aigua de pou no és tractada, que hem de tenir en compte amb tema Legionella?. Si no disposem de dipòsit, és suficient amb posar 2ppm al propi vehicle o s'ha d'instal·lar algún dipòsit intermig per tractar l'aigua?.

Moltes gràcies.

Darrera resposta: Jose Lana 18/03/2024 - 10:03