Comprovació de NO Sancions per a la tramitació de llicències per a GPP

Hola, bon dia!

Ens ha sorgit un dubte en relació a la tramitació de llicències per a GPP's tal com la coneixem actualment (nou projecte de Llei de Protecció dels animals a banda).

Fins a dia d'avui, per tal d'assegurar-nos que podíem tramitar una llicència, comprovàvem que la persona interessada:

- No compti amb Antecedents Penals (consultant la inexistència dels mateixos a través del Ministerio de Justicia)

- No hagi sigut sancionada anteriorment a través d'un certificat emès per la Policia Local.

Atenent que hem comprovat que aquest certificat emès per la Policia Local no contempla si la persona ha sigut sancionada en altres  municipis, ens estem plantejant eliminar aquesta comprovació. No obstant, des dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament desconeixen si aquesta comprovació és imprescindible a nivell legal..

M'ajudaria molt saber com procediu els altres municipis per a verificar els antecedents penals o les sancions... O, saber realment quines comprovacions són exigibles legalment..

Moltes gràcies per avançat

Darrera resposta: Enric Ortega 23/09/2022 - 08:23

4 comentaris

Campos Martorell, Mireia

Moltes gràcies, Anna i Ramon. M'han servit molt les vostres respostes ja que em sembla molt més lògic demanar una declaració jurada que no fer que la PL certifiqui una cosa de la qual no pot estar segura.

Que tingueu molt bon dia!

Ortega, Enric

Bon dia,

Pel que fa als antecedents penals, una opció és que la pròpia persona demani un certificat d'antecedents penals al Ministeri. La base de dades d'antecedents són compartides per les policies locals, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, però el tema és que si hi consta un antecedent serà un de policial. És a dir, un cop la policia ho traspassa al jutjat, aquest pot desestimar-lo o bé tirar-lo endavant. En resum, un cop feta la consulta a la BD de la policia local, en cas que el resultat sigui d'algun antecedent, demanem a l'interessat que demani el certificat d'antecedents penals al Ministeri i, amb aquest, es pot comprovar si els antecedents ja estan cancel·lats o prescrits o bé de quina tipologia són (la incompatibilitat amb llicència de GPP és per alguns tipus penals, però no per d'altres).

Roca Alberch, Anna

Bon dia, 

Nosaltres també ho fem amb una declaració responsable de la parsona que sol·licita la llicència, que  sempre diuen que  no han estat sancionats. Abans sí que es demanven les dades al Departament de Medi Ambient 

No obstant això, com que les sancions les gestionem des de Salut sempre comprovo que a Santa Coloma de Cervelló no tinguin cap sanció, si algun dia em trobo alguna persona  que en tingui suposo que denegarem dient segons dades que consten a l'Ajuntament...

Per cert com a proposta, igual que es posen les agressions dels gpp a l'ANICOM es podrien posar les sancions als porpietaris de gpp i així tenir un registre on es poguessin consultar.  Seria una mica més de feina  haver de consignar-les,  però tot els ajuntaments les podriem consultar. 

Salut, 

Anna

Martín Cabeza, Ramon

Bon dia,

desconec d'on surt aquest redactat que parla d'un certificat de Policia Local. Ni el Decret 170/2002 (autonòmic) ni el RD 287/2002 (estatal) parlen d'ells i sí de registres que no existeixen.

A Manresa fa temps que vam substituir això per una declaració jurada.