Legionella sequera

Bon dia,

Respecte a la neteja dels carrers ens han dit que es pot utillitzar aigua de pou en els vehicles de neteja viària.

Si aquesta aigua de pou no és tractada, que hem de tenir en compte amb tema Legionella?. Si no disposem de dipòsit, és suficient amb posar 2ppm al propi vehicle o s'ha d'instal·lar algún dipòsit intermig per tractar l'aigua?.

Moltes gràcies.

Darrera resposta: Jose Lana 18/03/2024 - 10:03

16 comentaris

Jimenez Sánchez-Arevalo, Judit

Bon dia. Jo també estic interessada en aquesta informació. M'han comentat que l'AMB dona, de manera gratuïta, aigua regenerada. En sabeu quelcom? Sabeu quines condicions i analítiques te aquesta aigua?

També tinc dubtes amb l'article que parla de la neteja i desinfecció dels acumuladors ACS trimestral. Es perd un munt d'aigua aleshores. Havia sentit que farien una espècie de "moratòria" on no fes falta fer-ho si les analítiques són correctes, però no ho trobo per escrit.

I la darrera cosa, el tècnic d'esports s'està plantejant reutilitzar l'aigua de neteja de filtres de la piscina. Entenc que si ho fem, haurem de fer passar aquesta aigua per algun tipus de filtre, sigui de sorra o sigui físic, ja que l'aigua de neteja dels filtres porta residus físics i químics. Algú ho està fent o s'ho està plantejant?

Moltes gràcies

Lana, Jose

Bon dia, 

Això dels ACS trimestrals ho aclareix al document:  Respuestas a las cuestiones más frecuentes formuladas en relación al Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis.

Publicat pel ministeri de Sanitat i el podeu trobar en aquest link:

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/Respuestas_a_...

Diu textualment aixô: 

Parte B. Sistemas de agua sanitaria
Parte B.2 Agua caliente sanitaria (ACS).12 
1. ¿La frecuencia de limpieza y desinfección de los acumuladores no accesibles de capacidad menor a 750 litros con acceso manual debe ser trimestral o anual ¿cuándo se realiza la limpieza y desinfección de toda la instalación?
Respuesta. El RD establece que la frecuencia de la L+D será trimestral para todos los acumuladores (Anexo IV. Parte B2) y, a su vez, se exceptúan los no accesibles de menos de 750 L (coincidiendo con la revisión, limpieza y  desinfección de la red) (Parte B.4.3.b)

Membre inactiu

Bon dia,

Al final com abordareu el tema de la sequera i Legionella la resta de municipis, pel tema de fer correr l'aigua setmanalment i les neteges i desinfeccions, aturada d'acumuladors, etc...?

Jimenez Sánchez-Arevalo, Judit

Bon dia.

Veient la noticia que va sortir ahir a RAC 1, en la que es parla de la intenció de tancar dutxes de centres esportius, com gestionareu el tema de legionel.la? Si no es poden dutxar, entenc que tampoc podrem obrir aixetes per a que corri aigua, oi??' Hem fet un estudi en un dels pavellons que tenim, que és petit, i només per obrir un cop cadascuna de les dutxes, estem consumint més de 100l al dia.

Legionel.la i decret de sequera són complicats de lligar....

Ja direu. Salut!!!

Lana, Jose

Doncs si això acaba produint-se lo més lògic és que es paralitzi el circuït d'aigua calenta i no calgui fer córrer aigua per punts finals. Ja es farà una desinfecció quan es pugui tornar a emprar. 

Evidentment aquelles instal·lacions que en tinguin purga de canonades d’aigua calenta s’haurien de buidar completament així com els acumuladors.

Ara bé, hi ha la qüestió de si l’aigua freda també es paralitzarà o com seria lògic es mantindrà oberta per altres punts com son els wàters i lavabos.  

Font Girgas, Conxita

Hola, 

En el cas de Granollers estem utilitzant regenerada. A l'estació de càrrega dels camions l'aigua surt clorada, però igualment es fa una cloració addicional als vehicles de neteja, per assegurar que es manté el nivell de clor suficient a tot el recorregut. Fem registre del nivell de cloració

Apliquem el pla de control analític que comenta el Josep Lana, però la mateixa norma preveu que si tens històric de dades sense incidències pots reduir-les a la meitat, que és el nostre cas. 

A tenir en compte que tant el resultat de legionel·la com de nemàtodes no és ràpid. Per tant, el control de la cloració és important. 

Nosaltres tenim laboratori municipal, i el tema de control analític ens és fàcil. Si algú hi està interessat, podem parlar-ne.

Salutacions,

Lana, Jose

Bon dia,

Com tots sabeu l’aigua regenerada se li pot donar diferents usos, el  Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització  de les aigües depurades.

A l’article 5 estableix un seguit d’obligacions per a l’usuari d’aigua regenerada.

Article 5. Criteris de qualitat.

1. Les aigües regenerades han de complir en el punt de lliurament els criteris de qualitat segons usos establerts a l'annex I.A. Si una aigua regenerada està destinada a diversos usos seran de aplicació els valors més exigents de los usos previstos.

2. Els organismes de conca, en les resolucions per les quals atorguin les concessions o autoritzacions de reutilització, podran fixar valors per a altres paràmetres o contaminants que puguin estar presents a l'aigua regenerada o ho prevegi la normativa sectorial d'aplicació a l'ús previst per a la reutilització. Així mateix,  podran fixar nivells de qualitat més estrictes de forma motivada.

3. La qualitat de les aigües regenerades es considerarà adequada a les exigències d'aquest reial decret si el resultat del control analític realitzat d'acord amb el que preveu l'annex I.B compleix amb els requisits establerts amb l'annex I.C

4. El titular de  la concessió o de reutilització d'aigües és responsable de la qualitat de l'aigua regenerada i del seu control des del moment en què les aigües depurades entren en el sistema de reutilització fins al punt de lliurament de les aigües regenerades.

5. L'usuari de l'aigua regenerada és responsable d'evitar el deteriorament de la seva qualitat des del punt de lliurament de l'aigua regenerada fins als llocs d'ús.

L’annex I-A estableix els usos autoritzats i la qualitat que han de complir, la primera qualitat és la més exigent i aquí trobem la que s’està parlant:

QUALITAT 1.1: RESIDENCIAL

a) Reg de jardins privats.

b) Descàrrega d' aparells sanitaris.

QUALITAT 1.2: SERVEIS

a) Reg de zones verdes urbanes (parcs, camps esportius i similars).

b) Aigualeig de carrers.

c) Sistemes contra incendis.

d) Rentat industrial de vehicles  

ANNEX I.B: FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE MOSTREIG I ANÀLISI DE CADA PARÀMETRE

Nematodes intestinals, quinzenal

E. coli, dos cops per setmana

Sòlids en suspensió , setmanal

Terbolesa, dos cops per setmana

Pel que fa a legionel·la en l’ús que esteu plantejant cal fer-ne si existeix risc d’aerosolització. El valor ha de ser < 100 UFC/L. I la freqüència recomanada és mensual.

Per tot aquells municipis que tingueu previst fer-ne ús crec convenient disposar d’un dipòsit equipat amb sistemes de desinfecció que asseguri el manteniment de la qualitat de l’aigua tal i com la lliura l’organisme de conca fins que s’empri Sobre tot quan el municipi plantegi diferents usos (reg, neteja viària...).

Adjunto a més el link amb la guia per a la interpretació del RD 1620/2007

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/GUIA%20RD%201620_2007__t...

Salutacions,

Membre inactiu

Bona tarda,

Podeu posar més informació respecte l'aprofitament d'aigües freàtiques?. Gràcies.

Lezaun Larumbe, Beatriz

Bon dia,

En Castelldefels estamos también trabajando el protocolo de utilización de agua regenerada para uso de limpieza de calles y de riego de arbolado. 

Todavía no lo hemos completado. Cuando lo tengamos terminado no habría inconveniente en compartirlo. 

Y se me ocurre una cosa. ¿Qué os parecería tratar, como tema específico, la utilización de agua regenerada para diferentes usos? Cada vez mas, creo yo, tendremos que utilizarla. 

Pienso que dedde Diputación podrán ver cual sería la mejor manera de trabajar, conjuntamente, este tema. 

Saludos, 

Beatriz.

Cama Llordés, Mercè

Hola, 

nosaltres també estariem interessats si podeu compartir el protocol per a l'us d'aigua regenerada per a reg i neteja viàra. 

Pel que veig al RD 1620, entenc que els paràmetres i freqüències que indica són per a l'estació i punts d'entrega i no ens acaba de quedar clar quins paràmetres i freqüències s'haurien d'analitzar des del punt d'entrega fins al punt d'us (aspersors, vehicles,...). 

Gràcies

Jimenez Sánchez-Arevalo, Judit

Hola.

quan el tinguis el podràs compartir? Jo també l'estic començant a fer....

Gràcies

Edo Flores, Meritxell

Bon dia,

Jo també estic interessada en saber si es pot fer la neteja viària amb aigues regenerades i, si és així, que hauriem de tenir en compte (a part de la correcta desinfecció)?

Moltes gràcies!

Roca Alberch, Anna

Bon dia, 

Jo anava a penjar una consulta també sobre la sequera però en aquest cas sobre l'aigua reutilitzada.  Volia preguntar-vos si algun de vosaltres en fa servir i quin control feu si teniu alguna empresa contractada per fer les analítiques i presa de mostres i en cas afirmatiiu quina és i quin cost tenens aproximadament les analítiques.

 Sobre la prohibició d'utilitzar aigua de pou, jo entenia que per al reg no es podia però per la neteja viària per motius sanitaris, fins i tot es pot fer servir l'aigua de xarxa....

Salut, 

Anna Roca 

Membre inactiu

Bon dia Nuria,

Avui he parlat amb l'ACA pel mateix motiu im'han dit que no es pot utilitzar aigua de pou per la xarxa de reg municipal ni pels vehicles de neteja viaria tal i com s'especifica al'art 7 del Decret Llei 1/2003.

Salutacions

Raïch Rialp, Mercè

Hola Nuria, 

I llavors d'on hem d'agafar l'aigua per fer la neteja de carrers?? Quina resposta t'han donat?

Moltes gràcies,

Viñals Marcè, Elisenda

Hola bona tarda

Moltes localitats utilitzen aigua freàtica per la neteja viària i el rec, el que fan és tractar l'aigua amb clor o altres com la llum ultravioleta. Pel que tinc entès doncs, aquesta aigua s'ha de tractar de manera que compleixi amb l'establert amb el RD1620/2007. 

Algú té una altra idea sobre el tema? 

Gràcies