Oferta Plaça Tècnic de Salut Ajuntament de Pineda de Mar

ANUNCI PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC DE SANITAT EN COMISSIÓ DE SERVEIS

L’Ajuntament de Pineda de Mar està interessat en la cobertura d’una plaça de tècnic de sanitat en comissió de serveis.

Durada: 1 any (prorrogable)

Requisits:

Ocupar una plaça de funcionari de carrera en qualsevol administració pública

Titulació: A1 (estudis de grau o llicenciatura)

Retribucions bàsiques grup A1

Complement destí: nivell 24

Complement específic anual: 15.173,06 €

Funcions bàsiques del lloc de treball:

- Gestionar, controlar i fer el seguiment del programa de control sanitari del medi ambient; de la gestió del risc per a la salut en equipaments públics i els indrets habitats, incloses piscines; derivats dels productes alimentaris; derivats d’animals domèstics, peridomèstics i de les plagues.

- Gestionar, controlar i fer seguiment del programa de la participació en la ponència tècnica municipal i control sanitari de les activitats classificades

- Gestionar, controlar i fer seguiment del programa de salut escolar.

- Gestionar, controlar i fer el seguiment d’expedients administratius de contractacions, convenis i subvencions relacionats amb la sanitat pública

Si esteu interessats podeu enviar el CV a mmoncho@pinedademar.org abans dec l'1 de setembre de 2020

1
Etiquetes:
oferta feina
1
Temes:
Altres
1
Categories:
General