L'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2017 ja està en marxa

L’estudi té com a objectiu conèixer la percepció de la població catalana sobre la seva salut, els estils de vida i la utilització dels serveis sanitaris.

El Departament de Salut ha posat en marxa el treball de camp de l’ESCA que es durà a terme al llarg de l’any 2017. L’ESCA és una activitat de caràcter oficial prevista en el Pla estadístic de Catalunya vigent, la qual cosa comporta una garantia de confidencialitat de les dades, que es troben emparades pel secret estadístic (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya).

Enllaç a la Nota de Premsa. Departament de Salut.

1
Etiquetes:
Enquesta salut
1
Categories:
General