Publicació del llibre "Vivienda y salud. Características y condiciones de la vivienda"

S'ha publicat recentment el llibre "Vivienda y salud. Características y condiciones de la vivienda", una obra fruit de la col·laboració entre L'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social i l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, i l'Institut de Salut Global de Barcelona. 

L'habitatge i el seu entorn immediat estan íntimament vinculats amb la salut i el benestar dels seus residents per l'acció conjunta de diferents factors relacionats amb la qualitat ambiental, espacial i funcional en què es viu i es conviu.

El llibre està fet en base a l'evidència científica i estudia els principals determinants per a la salut relacionats amb l'habitatge, en un enfocament transversal, posant de manifest la importància d'unes condicions d'habitatge saludables, especialment en l'actual crisi provocada per la pandèmia de la covid-19. Aporta una visió clarificadora dels diferents efectes de l'habitatge sobre la salut i el benestar, en el marc de les directrius de l'OMS "Salut a totes les polítiques" i els Objectius de desenvolupament sostenible continguts en l'Agenda 2030.

És un treball de base pensat tant per als tècnics com per als gestors que intervenen en la implementació d'habitatges en els municipis i que desitgen tenir en compte criteris de salut en els seus projectes, siguin de millora del parc d'habitatges existents o de construcció de nous habitatges.

Enllaç al document.