Fonts Públiques

Hola.

Volem refer una font que havia existit un parc del poble on hi ha molts nens.

M'agradaria saber si hi ha normatives específiques de salut pública per les fonts.

Serà petita, i potser la volem fer amb algún element vegetal dins com nenufars i algun peix.

1
Etiquetes:
Fonts Urbanes
1
Categories:
Política sanitària

3 comentaris

Colom Solé, Mireia

Pel què fa les fonts naturals, segons s'indica en el Pla de Vigilància de Catalunya, cal que les captacions estiguin degudament protegides des del punt de vista higienicosanitari, per tal d’evitar la contaminació de les aigües naturals. Cal mantenir una zona immediata a la instal·lació (aproximadament 30 m) lliure d'abocaments líquids i sòlids.

En qualsevol font natural d’elevada freqüentació no sotmesa a desinfecció, cal fixar un rètol que indiqui: “aigua sense garantia sanitària”, amb independència dels resultats dels controls analítics
que s’hi efectuïn.

Cal realitzar controls analítics per part de l'ajuntamen. Si en aquests controls analítics es verifica que l’aigua no és apta per al consum, es fixarà un rètol que indiqui específicament i de forma visible “aigua no apta per al consum”, sense considerar la no presència de desinfectant residual.

Recordeu també que els ajuntaments han de disposar i mantenir el cens de les fonts naturals d’elevada freqüentació del municipi i han de vetllar per la correcta informació als possibles usuaris.

Fité Girves, Joaquim

Hola Mireia.

En principi es refer una font, pero no és una captació.

Serà un circuit d'aigua que omplirem amb aigua del poble .

Quim

Colom Solé, Mireia

Un altre tema a tenir en compte, si es tracta d'una font ornamental, és la prevenció de la legionela.

T'adjunto vincle a la Guia del Ministeri de Sanitat, on el capítol nou parla de les fonts ornamentals:

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm