Fonts Públiques

Hola.

Volem refer una font que havia existit un parc del poble on hi ha molts nens.

M'agradaria saber si hi ha normatives específiques de salut pública per les fonts.

Serà petita, i potser la volem fer amb algún element vegetal dins com nenufars i algun peix.

1
Etiquetes:
Fonts Urbanes
1
Categories:
Política sanitària

6 comentaris

Colom Solé, Mireia

Pel què fa les fonts naturals, segons s'indica en el Pla de Vigilància de Catalunya, cal que les captacions estiguin degudament protegides des del punt de vista higienicosanitari, per tal d’evitar la contaminació de les aigües naturals. Cal mantenir una zona immediata a la instal·lació (aproximadament 30 m) lliure d'abocaments líquids i sòlids.

En qualsevol font natural d’elevada freqüentació no sotmesa a desinfecció, cal fixar un rètol que indiqui: “aigua sense garantia sanitària”, amb independència dels resultats dels controls analítics
que s’hi efectuïn.

Cal realitzar controls analítics per part de l'ajuntamen. Si en aquests controls analítics es verifica que l’aigua no és apta per al consum, es fixarà un rètol que indiqui específicament i de forma visible “aigua no apta per al consum”, sense considerar la no presència de desinfectant residual.

Recordeu també que els ajuntaments han de disposar i mantenir el cens de les fonts naturals d’elevada freqüentació del municipi i han de vetllar per la correcta informació als possibles usuaris.

Pujol Collet, Joan

bon dia, 

rescato aquest tema de fa 4 anys. tenim una font natural que ja té el cartell d'aigua sense garantia sanitària però mai hem fet cap analítica. No té molta afluència de gent però esta dins una urbanització i potencialment pot hever-hi algun tipus de contaminació (la urbanització té clavegueram però alguna fuita s'ha detectat). la pregunta és, quin tipus d'analitica caldria fer? en algun protocol de la gene he vist que caldria 1 analitica ACP cada 5 anys i 2  ACF cada any?? En cas d'ACP seria els paràmetres de les parts A, B1, i C de l’Annex 1 de l’RD 140/2003 i prou?

merci!!

salut

Joan Pujol

Colom Solé, Mireia

Bon dia, Joan.

El Departament de Salut indica a través del Pla de Vigilància, que per les fonts naturals d'elevada freqüentació, és necessari establir mesures de vigilància i d'informació a la població, tot i que les fonts naturals no formen part de la xarxa de subministrament pública d'aigua de consum. 

En aquestes fonts d'elevada freqüentació es concreta un pla d'autocontrol que consisteix en el que tu dius: 1 analítica completa cada 5 anys i 2 de control de fonts cada any (amb els paràmetres que indica el mateix Pla de vigilància i que són els que tu dius).

Però sempre (en totes les fonts d'elevada o baixa freqüentació) i amb independència dels resultats dels controls analítics que s’hi efectuïn, cal fixar un rètol informatiu a la població que indiqui: “aigua sense garantia sanitària”

Ara bé, si la font que comentes no es pot considerar d'alta freqüentació i la font de contaminació més probable que identifiqueu són possibles filtracions de clavegueram, els indicadors de contaminaicó microbiològica de l'analítica ACF ja seran concloents per determinar possibles contaminacions d'aquest origen (o qualsevol altra contaminació d'origen fecal). Però en cap cas, un resultat correcte d'aquesta analítica et garanteix la qualitat de l'aigua de la font, ja que una contaminaicó es pot produir en qualsevol moment. 

D'altra banda, informar-te que existeix un recurs de catàleg per l'anàlisi de fonts naturals des de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental:  https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=34520 .

Espero haver-te ajudat! 

Pujol Collet, Joan

oi tant Mireia, moltes gràcies, 

del catàleg, ho miro cara  a l'any que ve.

salut

Joan P.

Fité Girves, Joaquim

Hola Mireia.

En principi es refer una font, pero no és una captació.

Serà un circuit d'aigua que omplirem amb aigua del poble .

Quim

Colom Solé, Mireia

Un altre tema a tenir en compte, si es tracta d'una font ornamental, és la prevenció de la legionela.

T'adjunto vincle a la Guia del Ministeri de Sanitat, on el capítol nou parla de les fonts ornamentals:

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/guia.htm